Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7313/TCHQ-GSQL phối hợp quản lý chất lượng muối nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7313/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7313/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp quản lý chất lượng muối nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1622/CB-NM ngày 22/11/2012 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phản ảnh về một số doanh nghiệp nhập khẩu muối và đơn vị hải quan cửa khẩu đã không thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, sau khi trao đổi ý kiến với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát lại việc làm thủ tục nhập khẩu muối tại cửa khẩu để chấn chỉnh việc làm chưa đúng quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu với cơ quan kiểm tra và gửi mẫu muối tới các tổ chức thử nghiệm nêu tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT để phân tích chất lượng mẫu. Cơ quan hải quan chỉ xác nhận thông quan hàng hóa khi có kết luận của cơ quan kiểm tra (Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối) thông báo hàng hóa đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vương mắc quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7313/TCHQ-GSQL phối hợp quản lý chất lượng muối nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19