Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7311/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa

Số hiệu: 7311/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7311/TCHQ-GSQL
V/v: thành lập địa điểm làm
thủ tục hải quan tại cảng nội địa
 

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi

Công ty cổ phần Phúc Long
Đ/c: 32/196 P. Trường Thọ - Q. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 177/PLC/TTr ngày 24/11/2006 của Công ty Cổ phần Phúc Long về đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nội dung công văn của số 7208/BGTVT-KHĐT ngày 17/11/2006 của Bộ Giao thông vận tải chưa xác nhận rõ ràng việc chấp thuận quy hoạch cảng cạn (ICD) tại cụm cảng thuộc phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Công ty, mà chỉ hướng dẫn một số tiêu chí của việc hình thành cảng cạn và đề nghị Công ty làm việc với Bộ Tài chính để xin thành lập điểm thông quan ngoài cửa khẩu. Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, có 2 khái niệm (1) địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa và (2) địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Theo Tổng cục Hải quan hiểu, thì địa điểm thông quan nội địa theo cách đề cập của Bộ Giao thông vận tải chính là địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (ICD).

2. Trong hồ sơ Công ty gửi chưa có ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh. Do vậy, đề nghị Công ty làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này.

3. Thực trạng hoạt động của các ICD tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 04 ICD đang hoạt động, trong đó chỉ có 02 ICD hoạt động có hiệu quả, còn lại hầu như không có hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (ICD) nhằm mục đích giải tỏa ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và góp phần đầu tư, hiện đại hóa quản lý hải quan. Tuy nhiên, hiện nay việc ách tắc hàng hóa tại các cảng TP. Hồ Chí Minh là chưa xảy ra. Do vậy, đề nghị Công ty cân nhắc vấn đề này trước khi đầu tư xây dựng địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (ICD).

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT-Trương Chí Trung (để b/c);
- Bộ GTVT (để phối hợp);
- UBND TP. HCM;
- Cục HQ TP. HCM;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7311/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192