Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 7310/TCHQ-TXNK 2018 phân loại hàng hóa mặt hàng Dung dịch vệ sinh tai

Số hiệu: 7310/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7310/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế.
(Đ/c: 48 Hai Bà Trưng, P. Thng Lợi, TP.Buôn Ma Thuật, Đk Lk)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/CV-CT ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế về việc kết quả phân tích phân loại của mặt hàng n khai báo là “Dung dịch vệ sinh tai Otosan - Ear Spay, chứa sodium chloride và chiết xuất thảo dược”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn kết quả phân tích tại Thông báo số 1020/TB-KĐ4 ngày 31/8/2016: Mặt hàng được xác định là: “Chế phẩm có chứa sodium chloride, chất hoạt động bề mặt, chiết xuất thảo dược và phụ gia trong nước, dùng để vệ sinh tai, dạng lỏng, đóng gói 50ml/chai”, đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 6433/TB-TCHQ ngày 02/11/2018 và Thông báo số Thông báo số 7078/TB-TCHQ ngày 30/11/2018 (đính chính Thông báo kết quả phân loại số 6433/TB-TCHQ ngày 02/11/2018) phân loại vào nhóm 33.07, phân nhóm 3307.90 “- Loại khác”, mã số 3307.90.90 “- - Loại khác là chính xác.

2. Căn cứ Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý.

Do đó, để thống nhất trong việc phân loại hàng hóa theo Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Danh mục quản lý của Bộ chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến trao đổi cụ thể với Bộ Y tế để có sửa đổi phù hợp.

3. Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Tuy nhiên, Công ty mở tờ khai hải quan số 10194540850 ngày 10/4/2018. Do vậy, tờ khai nêu trên không được áp dụng Danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT nêu trên của Bô Y tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK-PL-Na (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7310/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng Dung dịch vệ sinh tai Otosan - Ear Spay do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.080

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!