Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7284/TCHQ-TXNK năm 2017 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7284/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7284/TCHQ-TXNK
V/v giám định mẫu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH TM Vĩnh Long;
(số 577 đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11-04/CV-QV ngày 6/11/2017 của Công ty TNHH TM Vĩnh Long đề nghị tái giám định mẫu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan nhất trí đề nghị của Công ty TNHH TM Vĩnh Long trong việc tách mẫu lưu tại Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đối với mặt hàng khai báo nhập khẩu là “Thép cuộn cán nóng, dạng thanh que cuộn cuốn không đều, tròn trơn, không hợp kim, kích thước D=6.5mm, ASTM A510, SAE 1008, không dùng làm thép cốt bê tông và sản xuất que hàn, không dễ cắt gọt” thuộc tờ khai hải quan số 10107447093/A11 ngày 11/10/2016 đăng ký tại Chi cục HQ cảng Hải Phòng KV1 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng để thực hiện giám định tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 - Tổng cục đo lường chất lượng (Quatest 1).

2. Giao Cục Hải quan TP Hải phòng chỉ đạo Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Doanh nghiệp, tách mẫu lưu để gửi giám định tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 - Tổng cục đo lường chất lượng theo đúng trình tự và thủ tục.

3. Đề nghị Công ty TNHH TM Vĩnh Long liên hệ với Cục Hải quan TP Hải Phòng để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng, Công ty TNHH TM nh Long biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7284/TCHQ-TXNK năm 2017 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


586
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57