Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7278/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7278/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7278/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.
(Đ/c: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 76/2017/ADM-OUT ngày 06/9/2017 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam vướng mắc về việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 2473/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2017 hướng dẫn cơ quan hải quan tiếp nhận C/O khi doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho hàng hóa nhập khẩu mà tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu thuộc diện miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu. Đối với trường hợp hàng hóa được phân luồng xanh, doanh nghiệp có thể nộp C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7278/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc việc nộp C/O trong trường hợp tờ khai luồng xanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.052
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78