Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7276/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7276/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7276/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
(Đ/c: Thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số YMVN-201710-AI tháng 10/2017 vướng mắc về C/O mẫu AI của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam vướng mắc C/O mẫu AI. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thể thức C/O mẫu AI, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5925/TCHQ-GSQL ngày 08/9/2017 hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, đối với các C/O mẫu AI số tham chiếu 49887333 và 49887332 cấp ngày 13/4/2017: Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn kiểm tra và xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7276/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


590
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112