Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7228/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7228/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7228/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Que hàn điện Việt Đức.
(Quán Gánh, Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6356/VPCP-ĐMDN ngày 20/6/2017 của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức (Công ty) về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/5/2017, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) có công văn số 3410/TCHQ-TXNK tr li Công ty và Hip hội cơ khí Việt Nam về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ, cụ thể như sau: trường hợp trong năm 2016 các công ty tên nêu tại Quyết định số 3914/QĐ-BCT không nhập khẩu mà mua lại mặt hàng thép có mã HS 7227.90.00 của các công ty thương mại trong nước đsản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện đđược hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, theo đó cơ quan hải quan không đủ cơ sở đhoàn hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp.

Ngày 07/7/2017, Bộ Công Thương có công văn số 6046/BCT-QLCT trả lời kiến nghị của Công ty, theo đó, Bộ Công Thương khẳng định: theo văn bản s 3410/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 của Tổng cục Hải quan, với trường hợp được Công ty trình bày trong kiến nghị ngày 03/6/2017 do Công ty không phải là người nộp thuế theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở pháp lý đhoàn trả lại thuế tự vệ đã nộp cho Công ty. Ý kiến của Tổng cục Hải quan là hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ngày 19/9/2017, Bộ Công Thương có công văn số 8676/BCT-PVTM gửi Bộ Tài chính, theo đó Bộ Công Thương tiếp tục khẳng định: ý kiến của Tng cục Hải quan là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, vướng mắc tại công văn 6356/VPCP-ĐMDN của Công ty liên quan đến việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp đã được hướng dẫn tại công văn số 3410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan và công văn số 6046/BCT-QLCT của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để thực hiện.

Ngoài ra, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn được áp dụng đối với cả trường hợp doanh nghiệp sản xuất có tên tại Quyết định 3914/QĐ-BCT nhưng không nhập khẩu mà mua thép từ các công ty thương mại nhập khẩu (Quyết định 3914/QĐ-BCT thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Que hàn điện Việt Đức biết.

Trân trọng ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin điện tử- để
trả lời);
- Bộ Công Thương (để ph/h);
- Vụ PC, Vụ CST (BTC) (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7228/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.243
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6