Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7224/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7224/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7224/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11006/VPCP-DMDN ngày 16/10/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Hằng Ngọc vướng mắc C/O mẫu AI. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan báo cáo cụ thể quá trình xử lý như sau:

Liên quan đến thể thức mẫu C/O do Ấn Độ cấp, ngày 27/7/2017, cơ quan cấp C/O của Ấn Độ đã có công hàm số /T-14/ASEAN/2016-17/ ngày 27/7/2017 xác nhận C/O được cấp có sai khác so với mẫu C/O.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công hàm số VN-24817/AI-IN ngày 24/8/2017 thông báo với cơ quan cấp C/O của Ấn Độ về việc yêu cầu Ấn Độ cấp C/O theo đúng mẫu quy định, nêu rõ thời gian chính xác mà Ấn Độ sẽ phát hành mẫu mới.

Ngày 5/9/2017, qua thư điện tử của Đại sứ quán Ấn Độ, cơ quan cấp C/O của Ấn Độ khẳng định việc cơ quan này sẽ tiếp tục cấp C/O theo mẫu hiện hành đến hết 30/9/2017 và đề nghị cơ quan hải quan chấp nhận.

Trên cơ sở đó, ngày 8/9/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5925/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, đối với các C/O mẫu AI được cấp trước ngày 1/10/2017: Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O này được cấp theo thể thức như đã nêu tại công văn số 5925/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Ngày 22/9/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6223/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2017 trả lời vướng mắc của Công ty đồng thời báo cáo để Văn phòng Chính phủ được biết.

Tổng cục Hải quan báo cáo Văn phòng Chính phủ về quá trình xử lý vướng mắc liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Hằng Ngọc để Văn phòng Chính phủ công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Công ty CP Hằng Ngọc (thay tr/lời công văn số 06/2017/CVHN); (Đ/c: 171 Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, TP Thái Bình)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7224/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


387
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238