Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7220/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7220/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7220/BTC-CST
V/v miễn thuế NK hàng hóa tạo TSCĐ của dự án khuyến khích đầu tư  

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ

Trả lời công văn số 16/2009/PMD-CV ngày 14/4/2009 của Công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở Luận chứng khả thi do Công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ gửi đến và đối chiếu khoản 29, mục IV, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư thì: Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ khoản 6, điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Theo các nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị:

- Công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, Luận chứng khả thi Dự án, Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên số lao động của dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 29, phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ đến Cục Hải quan nơi mở tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu để được xem xét giải quyết miễn thuế theo quy định.

- Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương kiểm tra hồ sơ Công ty gửi đến, đối chiếu quy định nêu trên để xử lý miễn thuế nhập khẩu cụ thể cho các lô hàng của Công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ nhập khẩu phục vụ Dự án Twin Doves Golf Club and Resort tại xã Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7220/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.049
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236