Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 722/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 722/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 722/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 671/HQHP-GSQL ngày 28/01/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo và đề xuất giải quyết khiếu nại của lô hàng thuộc tờ khai số 23067/NKD ngày 14/10/2009 của Công ty Cổ phần Lisohaka, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo kết quả làm việc ngày 24/01/2013 giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty Cổ phần Lisohaka, cũng như ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản đề nghị cơ quan cấp C/O mẫu E của Trung Quốc xác minh tính hợp lệ của C/O bản sao chứng thực số tham chiếu E0946000001700029 ngày 31/7/2009. Kết quả xác minh từ cơ quan cấp C/O là cơ sở để Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết vụ việc.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Lisohaka (để biết);
(Đ/c: Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 722/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170