Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7218/TCHQ-TXNK về thanh khoản, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7218/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7218/TCHQ-TXNK
V/v thanh khoản, hoàn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3972/HQHCM-TXNK ngày 03/12/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về thanh khoản, hoàn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc nêu tại trường hợp 1 công văn số 3972/HQHCM-TXNK nêu trên:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ, hợp đồng của doanh nghiệp nhập khẩu ký kết với doanh nghiệp sản xuất: Nếu hợp đồng giữa hai bên là hợp đồng chuyển nhượng nguyên liệu, doanh nghiệp nhập khẩu không trực tiếp sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 113, Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Vướng mắc nêu tại trường hợp 2 công văn số 3972/HQHCM-TXNK nêu trên:

Việc thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất thực hiện theo đúng quy định tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam nhưng doanh nghiệp chưa thanh khoản thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 2873/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2012 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị có báo cáo cụ thể về Tổng cục để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7218/TCHQ-TXNK về thanh khoản, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12