Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7189/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7189/TCHQ-GSQL
V/v gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam.
(ĐC: P53, tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời các công văn số 2004/HQĐNa-GSQL ngày 22/11/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai, số 2945/HQBD-GSQL ngày 26/11/2010 của Cục Hải quan Bình Dương và số 128/CV-NEV-2010 ngày 16/11/2010 của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam về đề nghị được làm thủ tục tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 và công văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt, Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Hải quan Bình Dương, cho phép Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam và Công ty Shiseido Việt Nam tiếp tục thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 và công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009; thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2011.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7189/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2010 về gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.432

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!