Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7175/TCHQ-PC năm 2017 về vướng mắc xử lý vi phạm đối với trường hợp khai sai mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7175/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7175/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XLVP về khai sai mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3030/HQHCM-STQ ngày 28/9/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm đối với trường hợp khai sai mã số hàng hóa của Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ khai bổ sung và việc phổ biến công văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 của Tổng cục Hải quan; Trường hợp tại thời điểm ngày 05/01/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phổ biến toàn bộ nội dung công văn trên đến doanh nghiệp hoặc hồ sơ khai bổ sung thể hiện doanh nghiệp đã biết công văn này nhưng Công ty không khai bổ sung đối với 02 tờ khai phát sinh trước ngày 05/01/2017 dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty là có cơ sở.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7175/TCHQ-PC năm 2017 về vướng mắc xử lý vi phạm đối với trường hợp khai sai mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


194
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102