Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7173/TCHQ-TXNK năm 2017 về biếu tặng nguyên phụ liệu gia công còn thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7173/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7173/TCHQ-TXNK
V/v biếu tặng nguyên phụ liệu gia công còn thừa

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

Tổng cục Hải quan nhận được nhận được đề nghị miễn thuế lô hàng cho, tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện của Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc- tỉnh Bình Thuận. Qua nghiên cứu hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

Công ty TNHH may Phú Long có công văn số 101/PLG ngày 27/02/2017 gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hàm Thuận Bắc về việc biếu tặng nguyên phụ liệu gia công còn thừa của đối tác nước ngoài cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc. Như vậy, đây là trường hợp công ty Việt Nam biếu tặng cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, do đó, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2017 nêu trên.

2. Theo công văn số 1569/UBND-VX ngày 6/6/2017 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc thì số nguyên liệu dư thừa này sẽ chuyển giao cho Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận để tổ chức bán đấu giá lấy tiền cho UBMTTQ huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện tài trợ.

Theo Điều 3 Biên bản thỏa thuận giữa Công ty Itochu Corporation và Công ty TNHH may Phú Long ngày 28/12/2016 thì: Công ty Itochu Corporation có trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ Công ty TNHH may Phú Long thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời cam kết thanh toán cho Công ty TNHH may Phú Long toàn bộ chi phí phát sinh có liên quan đến việc biếu, tặng cho tổ chức từ thiện lô nguyên liệu tồn này tại Việt Nam. Căn cứ Biên bản thỏa thuận và nội dung công văn trên có thể hiểu rằng: Công ty Itochu corporation sẽ thanh toán cả thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng phát sinh khi chuyển đổi vật tư dư thừa của hợp đồng gia công sang biếu, tặng, tiêu thụ nội địa thay vì tiêu hủy, tái xuất...Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc hướng dẫn Công ty TNHH may Phú Long thông báo với Công ty Itochu Corporation nộp thuế đối với vật tư dư thừa của hợp đồng gia công trước khi cho, tặng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7173/TCHQ-TXNK năm 2017 về biếu tặng nguyên phụ liệu gia công còn thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


182
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6