Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7154/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7154/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

 Kính gửi

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- - Công ty TNHH Vạn Lợi
(Số 62 đường Yên Phụ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 513/CV-CT ngày 20/11/2006 của Công ty TNHH Vạn Lợi về thủ tục nhập khẩu vật tư cho dự án đầu tư bổ sung; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/8/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4005/TCHQ-KTTT hướng dẫn về thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Vạn Lợi, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nghiên cứu và thực hiện theo nội dung công văn này. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét hướng dẫn tiếp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Vạn Lợi được biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được xem xét xử lý cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7154/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!