Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7146/TCHQ-GSQL năm 2016 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7146/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7146/TCHQ-GSQL
V/v tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 680/HQGLKT-NV ngày 4/7/2016 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum đề nghị sử dụng địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đã được Tổng cục Hải quan công nhận đ tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai do Công ty TNHH MTV Trang Đức đầu tư xây dựng được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận tại Quyết định số 4242/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 theo đề nghị tại công văn số 1516/HQGLKT-NV ngày 14/12/2015 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. Theo đó, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum đề nghị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới do Công ty TNHH MTV Trang Đức đầu tư để phục vụ riêng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty.

Đ đảm bảo công tác lý nhà nước về hải quan khi tập kết, kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo kiến nghị của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum tại công văn số 680/HQGLKT-NV ngày 4/7/2016, yêu cu Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thực hiện kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm do Công ty TNHH MTV Trang Đức đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, nội dung cụ thể gồm:

- Phần mềm quản lý hàng hóa đáp ứng các tiêu chí:

+ Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm;

+ Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan.

- Hệ thống camera giám sát đáp ứng các tiêu chí:

+ Đảm bảo quan sát được các vị trí trong địa điểm. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ);

+ Dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tối thiểu 12 tháng và kết nối với cơ quan hải quan.

Kết quả kiểm tra, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để xem xét, quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
GSQL.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7146/TCHQ-GSQL năm 2016 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


666
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91