Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Số hiệu: 713/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 713/TCHQ-KTTT
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận I - Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 49/DHM-KD ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Công ty Dầu Thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005, điểm 2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì: Để được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế doanh nghiệp phải là đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế (chấp hành tốt pháp luật về thuế là chủ hàng chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ phạt chậm nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan).

2. Trường hợp của công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, theo trình bày là trong năm 2005 đã bị phạt vi phạm hành chính 2 lần với mức phạt vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp Cục Hải quan nên công ty không phải là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan và do đó không được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định là đúng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 54.224.150.24