Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 712/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/GSQL-GQ3
V/v thực hiện TT 191/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, TP. Hà Ni; Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc từ ngày 1/4/2016 bắt đầu thực hiện Thông tư số 191/2016/TT-BTC, ngày 05/04/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2735/TCHQ-GSQL đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý hoạt động hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, xây dựng lộ trình thực hiện trên cơ sở kết ni của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Sau khi hoạt động được 02 tháng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá, báo cáo vướng mắc liên quan đến công tác quản lý hải quan theo Thông tư số 191/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Thực hiện Thông tư 191/2016/TT-BTC đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế:

- Vướng mắc khi thực hiện đối với hàng hóa thuộc các nhóm, báo cáo thực hiện cụ thể đối với từng nhóm hàng;

- Vướng mắc khi thực hiện tờ khai vận chuyển độc lập;

2. Vướng mắc và biện pháp khắc phục (nếu có) khi áp dụng công văn 4735/BTC-TCHQ ngày 07/04/2016 của Bộ Tài chính đối với công tác giám sát hàng hóa chuyển phát nhanh.

3. Báo cáo về địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng XNK chuyển, phát nhanh:

3.1. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

- Kiểm tra, rà soát các đơn vị trong khu vực địa bàn gần sân bay Tân Sơn Nhất có điều kiện về cơ sở hạ tầng và có nhu cầu thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh mang lại sự cạnh tranh lành mạnh trong việc kinh doanh địa điểm kiểm tra tập trung;

- Làm việc cụ thể với doanh nghiệp chuyển phát nhanh TNT về kế hoạch lộ trình chuyển vào địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng XNK chuyển phát nhanh, đề xuất biện pháp khc phục.

- Rà soát, báo cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đang hoạt động tại địa điểm kiểm tra tập trung về việc thành lập ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan theo quy định tại Thông tư 191/2016/TT- BTC.

3.2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

- Làm việc với các đơn vị kinh doanh địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng XNK chuyn phát nhanh và báo cáo cụ thể về việc đáp ứng các nhu cầu (diện tích, dịch vụ, thời gian hoạt động đảm bảo ổn định lâu dài) và thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh được biết;

- Làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh về lộ trình thời gian, cam kết kế hoạch thực hiện việc chuyển vào địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng XNK chuyển phát nhanh để đảm bảo công tác quản lý hải quan.

Đ nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về Cục Giám sát quản lý trước ngày 6/6/2016 theo số FAX 04.39440620, bản mềm gửi thư điện tử tuannh01@customs.gov.vn để tổng hợp báo cáo LĐTC.

Trân trọng sự hp tác của các đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
-
Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 712/GSQL-GQ3 ngày 31/05/2016 về thực hiện Thông tư 191/2016/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43