Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7116/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 04/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7116/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với tàu AHTS

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2062/HQBRVT-TXNK ngày 22/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh vướng mc về thời điểm tính thuế GTGT đối với tàu AHTS công suất đến 16.000 HP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/7/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6991/TCHQ-TXNK hướng dẫn về thời điểm thu thuế GTGT đối với tàu AHTS. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thuê tàu AHTS công suất đến 16.000 HP từ nước ngoài sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hoặc để cho thuê lại thì thời điểm áp dụng thu thuế GTGT từ ngày 07/01/2015 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 50/BKHĐT-KTCN).

Đối với các doanh nghiệp khác nhập khẩu tàu AHTS công suất đến 16.000HP đ tạo tài sản c định hoặc thuê tàu AHTS công suất đến 16.000 HP từ nước ngoài sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hoặc để cho thuê lại thì cũng thuộc đối tượng áp dụng công văn số 9586/BTC-TCHQ ngày 15/7/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7116/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2015 về thuế giá trị gia tăng đối với tàu AHTS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215