Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7112/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7112/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7112/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong XPVPHC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời nội dung vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính nêu tại điểm 1 công văn số 1491/HQBD-CBL&XL ngày 20/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đối với trường hợp người khai hải quan phát hiện sai sót về khai thuế nhưng khai bổ sung sau thời điểm phân luồng và trước khi thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP, chỉ xử phạt khi người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan (bao gồm cả việc kiểm tra hồ sơ hải quan do người khai gửi thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan) và trước thời điểm thông quan hàng hóa.

2. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế nhung thuế suất 0% hoặc không ảnh hưởng đến thuế, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định: nếu thuộc các hành vi vi phạm quy định tại Điều 7, khoản 1 Điều 8 (làm tăng s tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) hoặc Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP thì căn cứ các quy định này để xử phạt vi phạm hành chính; nếu không thuộc các trường hợp này thì căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xem xét không xử phạt vi phạm hành chính./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để bi
ết);
- Các Cục Hải quan t
nh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7112/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91