Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7091/BKH-TCTT ngày 08/11/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ưu đãi thuế nhập khẩu theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 7091/BKH-TCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Kiếm
Ngày ban hành: 08/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7091/BKH-TCTT
V/v Ưu đãi thuế NK theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được các công văn số 3821/TCHQ-KTTT ngày 16/8/2004, công văn số 4354/TCHQ-KTSTQ ngày 14/9/2004 và công văn số 5084/TCHQ-KTSTQ ngày 22/10/2004 liên quan đến việc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Cho đến nay, Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 vẫn là danh mục duy nhất quy định các thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với máy móc, thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được để áp dụng các quy định về miễn giảm thuế GTGT, thuế nhập khẩu. Trong Danh mục này, một số đặc tính kỹ thuật quan trọng của các loại máy móc, thiết bị đã được xác định rõ ràng. Do vậy, các loại máy móc, thiết bị mặc dù có tên trong Danh mục này, nhưng có các đặc tính kỹ thuật khác, vượt trội hơn so với các máy móc, thiết bị quy định trong Danh mục, thì có thể được xem xét như loại trong nước chưa sản xuất được để áp dụng miễn thuế GTGT, thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận các đặc tính kỹ thuật của máy móc, thiết bị là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng uỷ quyền.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành rà soát lại danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định 704/2003/BĐ-BKH ngày 18/9/2003 và sẽ xin ý kiến các Bộ ngành, doanh nghiệp trong cả nước để ban hành danh mục mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống nhất thực hiện.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Kiếm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7091/BKH-TCTT ngày 08/11/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ưu đãi thuế nhập khẩu theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status