Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7083/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7083/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải tạm Cửa Hội - Bến Thủy

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hi quan tnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn s 957/HQHT-NV ngày 18/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn thời gian thực hiện thủ tục hải quan tại khu chuyển tải tạm thời Ca Hội - Bến Thủy

Đồng ý đề xuất gia hạn thời gian thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là cát nhim mặn, thu gom trong quá trình nạo vét ti khu chuyn tải tạm thời Ca Hội - Bến Thủy đến hết ngày 31/12/2015 như hướng dẫn tại công văn số 2176/TCHQ-GSQL ngày 16/3/2015.

Yêu cầu Cục Hải quan tnh Hà Tĩnh căn cứ vào Giy phép số 1909/BXD ngày 20/8/2014 của Bộ Xây dựng và Công văn số 1367/BXD ngày 24/6/2015 về việc gia hạn thời gian Giấy phép 1909/BXD đ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đm bảo đúng khối lượng còn lại (900.000 m3) và đúng thời hạn (đến hết ngày 31/12/2015) được phép khai thác.

2. Về dự thảo Quy trình về giám sát, quản lý hải quan đặc thù đối với hàng hóa xuất khu; phương tiện vn tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải tạm tại Cửa Hội - Bến Thủy theo báo cáo tại công văn số 1058/HQHT-NV ngày 09/7/2015.

Đoạn 2 Phần II - Quy định cụ th: yêu cầu ghi rõ việc công chức hải quan căn cứ vào chng thư giám định đ xác nhận khối lượng hàng hóa thực tế xuất khu trên Danh sách hàng hóa (mẫu s 30/DSHH-GSQL Phụ lục V của Thông tư 38/2015/TT-BTC);

Đoạn 3 Phần II - Quy định cụ thể: đề nghị bổ sung từ “chủng loại sau từ “khối lượng”..

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hi quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Bình Minh Vàng Vina (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7083/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2015 về gia hạn thời gian thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng cát nhiễm mặn tại Khu chuyển tải tạm Cửa Hội - Bến Thủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215