Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7082/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7082/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 1492/HQBD-GSQL ngày 18/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 1103/HQLA-NV ngày 30/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An và công văn số 0207AC01/2015 của Công ty TNHH Ô tô Á Châu về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, khoản 1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Về thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản đưa vào, đưa ra kho ngoại quan:

Căn cứ quy định tại Điều 23 và 24 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/2/2010, công văn số 369/TY-KD ngày 11/3/2010 của Cục Thú y, doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản gửi kho ngoại quan, hoặc xuất kho ngoại quan ra nước ngoài phải khai báo và làm thủ tục kiểm dịch theo quy định.

Trường hợp hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào thị trường nội địa hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan: Cơ quan hải quan kiểm tra thời hạn Giấy chứng nhận kiểm dịch do người khai hải quan đã nộp trước đây khi làm thủ tục nhập khẩu để gửi kho ngoại quan. Nếu Giấy chứng nhận kiểm dịch còn thời hạn hiệu lực (theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT, hoặc khoản 3 Điều 6 Quyết định số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 11/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thì không yêu cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm dịch; trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực thì yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo để kiểm dịch hoặc gia hạn hiệu Iực của Giấy chứng nhận kiểm dịch.

2. Về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm gửi kho ngoại quan:

Căn cứ quy định điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì thực phẩm nhập khẩu (gồm thủy sản, sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm) từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm; trường hợp hàng hóa đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ thì phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục quản lý kho ngoại quan trên địa bàn, theo dõi, quản lý hàng hóa lưu giữ trong kho theo quy định tại Điều 87 và Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, lưu ý thời hạn của các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện (Giấy phép nhập khẩu, giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra) gửi kho ngoại quan có thể ảnh hưởng đến môi trường nếu hết thời hạn để có biện pháp quản lý đúng quy định.

3. Về kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu gửi kho ngoại quan:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ Giao thông Vận tải, trường hợp nhập khẩu ô tô gửi kho ngoại quan để xuất đi nước thứ ba thì không phải kiểm tra chất lượng; trường hợp đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ thì phải làm thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH ô tô Á Châu: Đ/c: 6B Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (thay trả lời cv số 0207AC01/2015 ngày 2/7/2015);
- Lưu: VT, GSQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7082/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2015 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79