Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7081/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7081/TCHQ-GSQL
V/v: lệ phí hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trà lời công văn số 1304/HQHCM-TXNK ngày 20/5/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thường xuyên qua lại biên giới đối với tàu bay.

Theo khoản 2, Điều 33 và khoản 1, Điều 34 Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính thì chỉ quy định thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thô sơ thường xuyên qua lại khu vực biên giới để giao hàng hoặc nhận hàng hoặc do nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và Phương tiện vận tải vận chuyển hành khách tuyến cố định, thường xuyên xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu theo giấy phép liên vận.

Như vậy, Thông tư số 42/2015/TT-BTC không quy định về phương tiện thường xuyên qua lại biên giới đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Về phương thức mở sổ theo dõi và bằng hệ thống máy tính (chương trình dữ liệu)

Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 886/QĐ-TCHQ ngày 26/4/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng hệ thống quản lý thông tin phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ; công văn số 3889/TCHQ-CNTT ngày 27/4/2015 về việc tổ chức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển. Theo các văn bản nêu trên thì đã có hướng dẫn cụ thể cơ quan Hải quan và doanh nghiệp các bước triển khai thực hiện nghiệp vụ khai báo, theo dõi trên hệ thống phần mềm của cơ quan Hải quan.

Riêng về phương thức theo dõi bằng thủ công (mở sổ) thì tùy từng đối tượng, nội dung yêu cầu theo dõi cho loại hình vận tải và cửa khẩu khác nhau, Tổng cục có hướng dẫn cụ thể hoặc giao Cục Hải quan địa phương hướng dẫn. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.

3. Về “lệ phí hàng hóa 200.000 đồng” nêu tại mục 2 biểu mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC.

Hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam phải nộp lệ phí hải quan, mức lệ phí là 200.000 đồng/tờ khai.

4. Về thu hay không thu lệ phí hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5531/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2015 hướng dẫn chi tiết các đơn vị thực hiện; theo đó, căn cứ Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính thì không hướng dẫn thực hiện thu lệ phí hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh và chỉ phương tiện quá cảnh Việt Nam mới phải nộp lệ phí hải quan, mức thu lệ phí là: 200.000 đồng/tờ khai.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7081/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2015 về lệ phí hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36