Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7042/TCHQ-TXNK về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7042/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7042/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim.
(Địa chỉ: Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 79/MC-JSC-KTTC ngày 19/10/2010, số 84/MC-JSC-KTTC ngày 03/11/2010 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim về việc xin được làm thủ tục thông quan hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim căn cứ qui định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 12 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính để lập hồ sơ xóa nợ thuế và gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, thẩm định hồ sơ của Công ty và kiến nghị Tổng cục Hải quan xử lý. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, trả lời cụ thể sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ (có ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để B/cáo);
- Cục HQTP.HCM;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7042/TCHQ-TXNK về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66