Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 704/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận đã thu lệ phí hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Điện fax số 1780/HQQN-GSQL ngày 01/11/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn việc sử dụng mẫu dấu "Đã thu lệ phí Hải quan" để xác nhận trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 13442/BTC-TCHQ ngày 08/10/2010 của Bộ Tài chính về việc thu nộp lệ phí hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan, việc thu lệ phí hải quan được thực hiện bằng dán tem thu lệ phí đối với trường hợp không có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên hoặc nộp lệ phí theo tháng; Đối với thủ tục hải quan điện tử, việc thu, nộp lệ phí thực hiện theo Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/01/2009 của Bộ Tài chính. Trong Thông tư nêu trên không có quy định cơ quan hải quan thực hiện việc đóng dấu "Đã thu lệ phí hải quan" lên tờ khai hải quan.

Do vậy, để phù hợp với quan điểm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất: khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan không thực hiện việc đóng dấu "Đã thu lệ phí hải quan" lên tờ khai hải quan. Đối với trường hợp thu lệ phí bằng tem, trước khi xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tem lệ phí dán trên tờ khai hải quan. Đối với trường hợp nộp lệ phí hải quan theo tháng, cơ quan hải quan theo dõi việc thu nộp lệ phí trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK, Vụ TVQT;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT; GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 704/TCHQ-GSQL ngày 21/02/2011 về xác nhận đã thu lệ phí hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.597
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74