Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7014/TCHQ-PC năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7014/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7014/TCHQ-PC
V/v vướng mắc thực hiện Luật XLVPHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 9826/HQHP-XLVP của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác định trị giá tang vật vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính khi không xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, việc xử lý đối với vụ việc cụ thể cần căn cứ vào quy định này để áp dụng và thi hành cho phù hợp.

- Đối với những vụ việc, nếu xét thấy cần phải xác định trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính làm căn cứ xác định thẩm quyền xử phạt thì cơ quan Hải quan căn cứ các quy định tại Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính để thực hiện theo quy định.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định, xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7014/TCHQ-PC năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228