Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 7000/TXNK-CST 2019 hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Số hiệu: 7000/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7000/TXNK-CST
V/v hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được nhận được công văn số 821/HQĐT-NV ngày 23/5/2019, công văn số 1053/HQĐT-NV ngày 26/6/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Xuân Hoàng. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định các trường hợp người nộp thuế bị cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế.

Căn cứ Điều 8, Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Căn cứ Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan để xác định mục đích sử dụng của hàng hóa thuộc 29 tờ khai nhập khẩu tại chỗ. Kết quả kiểm tra xác định:

- Trường hợp cơ quan hải quan xác định doanh nghiệp đã sử dụng số hàng hóa nhập khẩu tương ứng với 29 tờ khai nhập khẩu tại chỗ vào đúng mục đích gia công sản phẩm và đã xuất trả cho thương nhân nước ngoài, không phát hiện Công ty có sai phạm khác thì thực hiện miễn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng số hàng hóa nhập khẩu tương ứng với 29 tờ khai nhập khẩu tại chỗ không đúng khai báo với cơ quan hải quan thì thực hiện ấn định thuế.

Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thực hiện trên cơ sở có phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế thì trên cơ sở hồ sơ vụ việc để xem xét xử phạt theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7000/TXNK-CST ngày 02/08/2019 về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


900

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!