Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6971/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế xe ô tô chở hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6971/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6971/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế xe ô tô chở hóa chất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 3048/HQLS-TXNK ngày 07/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của Công ty CP Vũ Linh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính;

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thì doanh nghiệp khiếu nại và cho rằng mức giá xác định là quá cao, không đúng thực tế, dữ liệu sử dụng quá xa thời điểm nhập khẩu (năm 2009 và năm 2013), mặt hàng so sánh không giống hệt với loại doanh nghiệp nhập khẩu. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ gốc của tờ khai dùng làm cơ sở xác định trị giá đối với mặt hàng đang khiếu nại để xác định chính xác có phải là hàng hóa nhập khẩu giống hệt không. Trường hợp mặt hàng sử dụng để làm cơ sở xác định trị giá không phải là hàng hóa giống hệt thì tìm kiếm dữ liệu hàng hóa nhập khẩu tương tự hàng hóa đang khiếu nại về trị giá, trong khoảng thời gian 60 ngày (hoặc mở rộng 90 ngày) để xác định trị giá cho phù hợp và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Khiếu nại và các quy định về trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK -TG (5b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6971/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế xe ô tô chở hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6