Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6963/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6963/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thiết bị ghi hình siêu nh

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả li công văn s 2081/HQHN-GSQL ngày 15/7/2015 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội báo cáo về việc nhập khẩu camera giám sát k thuật số gắn vào gọng kính và cúc áo của Công ty C phần Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp theo T khai hải quan số 100445759961 ngày 19/6/2015 tại Chi cục Hải quan Bưu điện Tp. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc nhập khu thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nh, bút bi có thể tẩy xóa được, Bộ Tài chính đã có công văn số 4904/BTC-TCHQ ngày 15/4/2015 gửi các Bộ Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng kiến nghị ban hành chính sách quản lý phù hợp đi với các mt hàng nhạy cảm trên. Đồng thời Tng cục Hải quan có công văn số 3550/TCHQ-GSQL ngày 21/4/2015 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu trong thời gian chờ ý kiến của các Bộ, ngành thì dừng làm thủ tục đối với các mặt hàng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nh, bút bi có thể tẩy xóa được.

Trường hp Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp xuất trình hợp đồng kinh tế với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kèm xác nhận của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong bộ hồ sơ Hải quan (có nêu chi tiết s lượng, chủng loại thiết bị phù hp với thực tế hàng hóa) về việc mua lô hàng nhập khẩu của Công ty thì Tng cục Hi quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Tp. Hà Nội cho phép Công ty làm thủ tục nhập khu lô hàng trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hà Nội được biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì có công văn báo cáo Tổng cục Hi quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) đ được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6963/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2015 về nhập khẩu thiết bị ghi hình siêu nhỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88