Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 695/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/GSQL-TH
V/v làm thủ tục hải quan và bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương.
(Đ/c: Số 01, đường Trường Sơn, P. An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 02/2013/VNEIC BD ngày 12/6/2013 của Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương về việc làm thủ tục hải quan và kẹp chì, bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính tại các cửa khẩu cảng thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2485/HQHCM-GSQL ngày 19/7/2013 về tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát, kẹp chì, bấm seal hải quan tại các cửa khẩu cảng hiện nay giao cho Văn phòng giám sát thực hiện để cập nhật vào sổ, nhập máy theo dõi hàng hóa chuyển cửa khẩu cho đến khi hàng hóa được chuyển tới Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, bộ phận giám sát hải quan tại văn phòng giám sát luôn sẵn sàng nhân sự theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp muốn làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính thì phải thông báo trước với cơ quan hải quan bằng văn bản và Chi cục hải quan cửa khẩu sẽ bố trí công chức làm thủ tục theo yêu cầu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời, để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Bình Dương liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục, nếu có vướng mắc cụ thể, đề nghị thông báo về Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT-TH (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 695/GSQL-TH ngày 23/07/2013 làm thủ tục hải quan và bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161