Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6922/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6922/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6922/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác giá TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 3879/HQHCM-TXNK ngày 27/11/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6010/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2012, số 6536/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định giá tính thuế đối với mặt hàng cánh gà, đùi gà góc tư và đầu cá hồi đông lạnh nhập khẩu trên cơ sở thông tin dữ liệu GTT01 thấp hơn mức giá kiểm tra tại danh mục rủi ro cấp Tổng cục Hải quan là không đúng quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại điểm 1.4 công văn số 348/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2011 của Tổng cục Hải quan. Mặt khác qua kiểm tra trên hệ thống GTT01 nhiều mặt hàng rủi ro cấp Tổng cục, cấp Cục có giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu nhưng không xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn theo quy định (ví dụ: mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 9039/NKD ngày 26/11/2012, 8233/NKD ngày 29/10/2012...). Để thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn kiểm tra, tham vấn xác định trị giá quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1/ Tổ chức thu thập, phân tích các nguồn thông tin theo quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC để thực hiện việc xác định trị giá tính thuế đối với các mặt hàng nêu trên đúng quy định tại các văn bản trên.

2/ Rà soát các trường hợp không xác định dấu hiệu nghi vấn còn thời hạn tham vấn để tổ chức tham vấn, xác định giá tính thuế đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc các Chi cục nghiêm túc thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn đối với những mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro cấp Tổng cục, cấp Cục để tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2 007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp tiếp tục vi phạm thì xem xét kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, bộ phận có liên quan.

3/ Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục nếu trong đơn vị xảy ra tình trạng thực hiện công tác quản lý giá tính thuê không đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6922/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100