Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6913/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6913/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1575/HQĐT-NV ngày 30/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hồ sơ thực tế của tờ khai số 500253610000 (trong đó có container số OOLU9169787) và xác nhận container số OOLU8669807 đang được lưu giữ tại cảng Cái Mép, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với container hàng hóa quá cảnh số OOLU8669807 được thực hiện như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - nơi container quá cảnh số OOLU8669807 đã được vận chuyển đến thực hiện:

a) Kiểm tra thực tế container quá cảnh số OOLU8669807, kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước.

- b) Đóng dấu, xác nhận Biên bản bàn giao giấy do Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước chuyển đến và fax chuyển Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước.

2. Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước - nơi container quá cảnh số OOLU8669807 đã vận chuyển đi thực hiện:

a) Lập Biên bản bàn giao giấy đối với container quá cảnh số OOLU8669807 trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép fax;

c) Đóng dấu xác nhận trên Biên bản bàn giao giấy và fax gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép.

d) Lưu hồ sơ Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL và Biên bản bàn giao giấy cùng hồ sơ hải quan liên quan tờ khai số 500253280410 ngày 09/8/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Thường Phước.

đ) Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.541

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97