Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 691/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 691/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thuận Sinh.
(Số 58A Truông Tre, phường Linh Xuân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 172/CV-TS ngày 06/12/2011 của Công ty TNHH Thuận Sinh về việc giải trình thời hạn xuất trả quá hạn 01 năm và không có chứng từ thanh toán của số hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do tranh chấp đã tái xuất trả cho phía nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc tái xuất nguyên vật liệu quá thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày thực nhập khẩu của Công ty TNHH Thuận Sinh đã được Tổng cục Hải quan trả lời hướng dẫn rõ tại công văn số 6017/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2011,

- Về việc làm rõ nội dung thanh toán tại điểm 5 theo thỏa thuận tái xuất trả hàng ngày 25/7/2003: Công ty TNHH Thuận Sinh đã có giải trình là do nhầm lẫn khi nhân viên xuất khẩu làm chứng từ là không có cơ sở để xử lý. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại điểm 1g mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/2008 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu để xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thuận Sinh biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét cụ thể./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 691/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240