Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6906/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6906/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6906/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long.
(ĐC: E4A khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội).

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long về việc khai báo xuất kho ngoại quan bằng cách in từ hệ thống phần mềm của doanh nghiệp; Trên cơ sở ý kiến giải trình của doanh nghiệp, sau khi kiểm tra hệ thống quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện nâng cấp phần mềm quản lý kho ngoại quan, đảm bảo phù hợp với thực tế để thực hiện thống nhất, ứng dụng chung trong toàn ngành. Trước mắt, đồng ý để Công ty được in phần khai báo xuất kho ngoại quan cho từng lần xuất kho theo định dạng mẫu có trên phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của Công ty, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính. (công văn này thay thế công văn số 6574/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2013).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6906/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25