Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6872/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6872/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Hội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khu HS.
(Đ/c: s 25 BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/HST2015 ngày 10/7/2015 của Công ty c phần khu vận & xut nhập khẩu HS đề nghị công nhận đ điều kiện hoạt động đại lý hi quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định Công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty c phần kho vận & xuất nhập khu HS đ tham d đấu thầu cung cấp dịch vụ khai hải quan theo cam kết của Công ty.

Công ty ch được thực hiện thủ tục hải quan với tư cách là đại lý làm th tục hải quan khi có nhân viên được Tổng cục Hải quan cấp mã s nhân viên đại lý làm thủ tục hi quan theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Thông tư s 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bội chính.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 2086/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2015 của Tng cục Hải quan.

Tng cục Hải quan có ý kiến đ Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6872/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2015 về hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159