Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6871/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/TCHQ-PC
V/v xem xét miễn tiền phạt

Hà Hội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1291/HQLC-CBL&XLVP ngày 14/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc đề nghị Tổng cục Hải quan xét miễn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có Ý kiến như sau:

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, đối chiếu với quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 và khoản 4 Điều 24 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ thì trường hợp của Ông Đoàn Nam Sơn và Ông Trần Tiến Thắng không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thì 02 trường hợp nêu trên hiện gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, không có khả năng thi hành quyết định xử phạt. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai xem xét xác minh và củng cố thêm hồ sơ để giải quyết theo hướng sau:

+ Trường hợp Ông Đoàn Nam Sơn và Ông Trần Tiến Thắng gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính và đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 127/2013/NĐ-PC ngày 15/10/2013 của Chính phủ thì đề nghị báo cáo Tổng cục để xem xét, giải quyết (kèm theo hồ sơ vụ việc cụ thể);

+ Trường hợp nếu không phát sinh, tình tiết mới thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thông báo cho Ông Đoàn Nam Sơn và Ông Trần Tiến Thắng biết lý do không được miễn tiền phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6871/TCHQ-PC ngày 28/07/2015 về xem xét miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159