Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6861/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6861/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6861/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH vật liệu nam châm Sin-Etsu Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô CN5.2D, Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 281013/SMV-HQ ngày 28/10/2013 của Công ty TNHH vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam (SMV) là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn Nhật Bản về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng bột sắt. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư này.

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả của doanh nghiệp nội địa để mua hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6861/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31