Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6859/TCHQ-TXNK năm 2013 tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6859/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6859/TCHQ-TXNK
V/v tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.
(Phòng 803 tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 11-03-05-811 ngày 25/10/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom về việc thanh lý vật liệu nổ công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về đối tượng, điều kiện thanh lý, hồ sơ và thủ tục đối với hoạt động thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án đầu tư trong nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo Thông tư 04/2007/TT-BTC ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng hóa nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về khai báo hải quan thực hiện theo khoản 3 Điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Về thẩm quyền tiêu hủy thực hiện theo Điều 8 Nghị định 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Về chính sách thuế thực hiện theo khoản 8 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu … và đã xử lý theo kê khai nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế hoặc chuyển tiêu thụ nội địa và được cơ quan hải quan chấp thuận cho thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư 128/2013/TT-BTC trên tờ khai hải quan mới.

Trường hợp của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu vật liệu nổ để phục vụ dự án đầu tư, nhưng thực hiện thanh lý vật liệu nổ đã nhập khẩu miễn thuế bằng hình thức tiêu hủy thì đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa miễn thuế để khai báo, cung cấp hồ sơ và thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6859/TCHQ-TXNK năm 2013 tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192