Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6856/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế hàng an ninh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6856/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6856/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng an ninh nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công an

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3967/BCA-V22 ngày 10/10/2013 của Bộ Công an về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng 10 xe rải dây thép gai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 207/GPNK/12-V22 ngày 26/8/2013 của Cục Tài chính - Bộ Công an; thì: Bộ Công an căn cứ mục 15 của Phụ lục 1, Danh mục kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-BCA-V22 ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh năm 2012 và Điều 1/Quyết định số 3708/QĐ-BCA-V22 ngày 17/7/2013 của Bộ Công an về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh năm 2012 để cấp phép nhập khẩu 10 chiếc xe rải dây thép gai.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 3708/QĐ-BCA-V22 ngày 17/7/2013 nêu trên, Bộ Công an điều chỉnh phần thuyết minh mục 15/PL1 của Quyết định số 2309/QĐ-BCA-V22 từ 19 xe chống đạn dự trữ Quốc gia thành 10 xe rải dây thép gai, 4 xe lội nước, 5 xe cứu hộ giao thông hạng nặng nhưng chưa có sự thống nhất của Bộ Tài chính.

Do vậy, căn cứ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì lô hàng nhập khẩu 10 chiếc xe rải dây thép gai nêu trên không đủ điều kiện để xét miễn thuế hàng nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công an được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ 1 (để biết);
- Cục HQ Hải Phòng, CCHQ Cảng HP KVII (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6856/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế hàng an ninh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132