Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6841/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6841/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
(Số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tiếp theo công văn số 5846/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCNVN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro “Vietsopetro” (gọi tắt là Hiệp định) thì “Miễn cho Liên doanh thuế hải quan trên lãnh thổ CHXNCN Việt Nam trong khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư, thiết bị và hàng hóa vật tư dùng cho việc thực hiện hoạt động chính của Liên doanh”

Căn cứ quy định tại khoản 21 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế” thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 22 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp các nhà thầu trong nước của Liên doanh Vietsovpertro nhập khẩu vật tư, thiết bị để thực hiện bảo hành cho giàn khoan dầu khí, tàu thuyền, phương tiện nổi cung cấp cho Vietsovpetro để sử dụng cho lô 09.1 được miễn thuế nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 104, Điều 105, Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm một số điểm như sau:

- Liên doanh Vietsovpetro phối hợp với nhà thầu có trách nhiệm lập dự toán số lượng vật tư, máy móc, thiết bị dự kiến dùng để phục vụ bảo hành cho giàn khoan dầu khí và giàn khai thác dầu khí cung cấp cho lô 09.1 để xây dựng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

- Danh mục vật tư, máy móc, thiết bị bảo hành cho giàn khoan dầu khí và giàn khai thác dầu khí cung cấp cho Liên doanh Vietsovpetro sử dụng cho lô 09.1 do Liên doanh Vietsovpetro chịu trách nhiệm đăng ký với cơ quan hải quan.

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa giữa Liên doanh Vietsovpetro và nhà thầu phải thể hiện nhà thầu trách nhiệm bảo hành sản phẩm, đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

- Trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu phải ghi ra hàng hóa phục vụ bảo hành dự án chế tạo, đóng mới, sửa chữa giàn khoan dầu khí, tàu thuyền, phương tiện nổi, cụm hệ thống thiết bị cho giàn khoan và giàn khai thác dầu khí cung cấp cho Liên doanh Vietsovpetro sử dụng cho lô 0.91.

- Các nhà thầu phải mở hệ thống sổ sách riêng để theo dõi số lượng vật tư, máy móc, thiết bị đã được miễn thuế nhập khẩu để phục vụ công tác bảo hành nêu trên.

- Liên doanh Vietsovpetro có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu đúng mục đích đã được kê khai.

- Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm báo cáo tài chính, Liên doanh Vietsovpetro có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để phục vụ công tác bảo hành trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6841/TCHQ-TXNK ngày 27/07/2015 xử lý thuế hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36