Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6836/BTC-CST năm 2017 hướng dẫn áp dụng thuế suất đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6836/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 25/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6836/BTC-CST
V/v hướng dẫn áp dụng thuế suất đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Hoàng Nam Giang

Bộ Tài chính nhận được nhận được công văn số 006/CV-HNG/2017 ngày 19/5/2017 của Công ty TNHH TM Hoàng Nam Giang (Công ty Hoàng Nam Giang) đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đường nhập khẩu từ Lào. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 28/4/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có công văn số 468/HQQNa-NV đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế suất đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào của công ty Hoàng Nam Giang. Đ có cơ sở hướng dẫn, Bộ Tài chính đã có công văn số 6579/BTC-CST ngày 22/5/2017 trao đi với Bộ Công Thương (là cơ quan chủ trì trong việc đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào và quản lý hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường). Sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc áp dụng thuế suất trong và ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng đường (trong đó có trường hợp của Công ty Hoàng Nam Giang). Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục hải quan có công văn số 3386/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào. Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời như trên để quý Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- TCHQ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6836/BTC-CST năm 2017 hướng dẫn áp dụng thuế suất đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146