Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6832/BTC-CST 2018 thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu để nhân giống

Số hiệu: 6832/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 11/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6832/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh

Trả lời công văn số 12/KH-PH ngày 24/4/2018 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh về việc xin tháo gỡ khó khăn thuế nhập khẩu trứng cá tầm dùng để nhân giống, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống

Ngày 12/4/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 4247/BTC-CST trả lời về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống. Theo đó mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống thuộc mã hàng 0511.91.90 có mức thuế suất ưu đãi MFN 5% quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và mức thuế suất ưu đãi đặc biệt từ 0-5% quy định tại các Nghị định thực hiện Hiệp định thương mại tự do.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ đxác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục ging cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP , Nghị định về Biểu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt và thực tế hàng hóa nhập khu của Công ty để áp dụng chính sách ưu đãi thuế cho phù hợp.

Đối với kiến nghị giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống xuống 0%: Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Công ty đnghiên cứu, phối hợp với các Bộ ngành, báo cáo Chính phủ khi sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

2. Về mã hàng của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống

Căn cứ quy định của pháp luật thuế và hải quan, ngày 12/4/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 4247/BTC-CST trả lời Công ty về mã hàng của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Tổng cục hải quan để được giải đáp cụ thể về mã hàng của mặt hàng này.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- Vụ PC; TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BTRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ
TRƯỞNG
Nguyn Thị Thanh Hằng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6832/BTC-CST ngày 11/06/2018 về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!