Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6830/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6830/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hàng hóa đi sửa chữa, bảo hành

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 6621/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2010 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập không nhằm mục đích thương mại (phi mậu dịch) và hàng hóa đã nhập khẩu, xuất khẩu được tạm xuất ra nước ngoài, tạm nhập vào Việt Nam để bảo hành, sửa chữa theo các điều khoản bảo hành của hợp đồng mua bán; nay Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn số 1773/BCT-XNK ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa đi sửa chữa, bảo hành.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 6621/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2010 của Tổng cục Hải quan và công văn số 1773/BCT-XNK ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Bộ Công Thương nêu trên để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6830/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2010 về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hàng hóa đi sửa chữa, bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.673

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!