Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 683/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc khai bổ sung đối với tờ khai nhập khẩu xăng, dầu trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 683/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khai bổ sung đối với mặt hàng xăng, dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc khai bổ sung đối với tờ khai nhập khẩu xăng, dầu trên hệ thống VNACCS báo lỗi không thực hiện được. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do hạn chế kỹ thuật của hệ thống đối với trường hợp khi khai bổ sung tờ khai mà file hệ thống tại thời điểm đăng ký đã được cập nhật mới. Trong thời gian khắc phục hạn chế của hệ thống, để kịp thời xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với tờ khai đã đăng ký mà phát sinh việc khai bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến lượng hàng, xác định trị giá hải quan... trong thông quan, khi tiến hành việc khai bổ sung, hệ thống báo lỗi và người khai không thực hiện được việc khai bổ sung, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý tờ khai tiến hành kiểm tra và xác nhận hoàn thành kiểm tra trên hệ thống để thực hiện thông quan theo nội dung khai của người khai hải quan (trừ trường hợp liên quan đến chỉ tiêu ảnh hưởng đến chính sách quản lý mặt hàng). Ngay sau khi thông quan cho lô hàng, Chi cục Hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung sau thông quan đối với lô hàng này theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc phát sinh báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 683/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc khai bổ sung đối với tờ khai nhập khẩu xăng, dầu trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238