Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6828/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6828/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6828/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vướng mắc về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của Công ty TNHH Misumi Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3517/TCHQ-GSQL ngày 01/6/2020 trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 04/9/2020, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) đã có ý kiến tại công văn số 0980/XNK-XXHH, cụ thể như sau:

“Điều 3 Biên bản ghi nhớ ký ngày 29 tháng 8 năm 2012 giữa các nước tham gia dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 của ASEAN quy định:

Trong thời gian thực hiện dự án thí điểm số 2, các Nước thành viên tham gia sẽ cho phép hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên tham gia khác được hưởng các ưu đãi thuế quan theo quy định tại Điều 19 của Bản ghi nhớ, khi xuất trình một trong các chứng từ sau:

(b) Hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ do Nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành theo quy trình nêu tại Phụ lục của Bản ghi nhớ này.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn thương nhân thực hiện theo quy định của Bản ghi nhớ.”

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ các quy định trên và ý kiến của Bộ Công Thương để thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6828/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


94

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97