Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6814/TCHQ-VNACCS năm 2013 hướng dẫn thực hiện khai báo hải quan Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Số hiệu: 6814/TCHQ-VNACCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS Người ký: Nguyễn Mạnh Tùng
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6814/TCHQ-VNACCS
V/v Hướng dẫn các nội dung thực hiện khai báo hải quan Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 6499/TCHQ-VNACCS về việc hướng dẫn kế hoạch và nội dung vận hành thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS, Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS hướng dẫn chi tiết nội dung thực hiện khai báo hải quan nêu tại điểm 2 mục I của công văn trên như sau:

1. Về tài khoản truy cập và chữ ký số sử dụng để khai báo

Mỗi Chi cục Hải quan sẽ được cấp 01 tài khoản truy cập (User ID và mật khẩu) và 01 USB token lưu chữ ký số gắn với tài khoản đó để công chức hải quan đóng vai doanh nghiệp sử dụng phần mềm đầu cuối thực hiện khai báo tới Hệ thống VNACCS/VCIS. Thông tin tài khoản và USB token lưu chữ ký số được để trong phong bì dán kín.

2. Về dữ liệu giả lập

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đã chuẩn bị một số dữ liệu giả lập (các thông điệp tương ứng với các nghiệp vụ) phục vụ việc khai báo và kiểm tra theo các kịch bản nêu tại Phụ lục số 01, công văn số 6499/TCHQ-VNACCS. Dữ liệu giả lập và các chú giải liên quan được đăng tải tại địa chỉ: \\192.40.1.3\VNACCS\Du lieu gia lap chay thu he thong.

Căn cứ dữ liệu giả lập, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể sửa đổi, bổ sung phù hợp với kịch bản chi tiết do mỗi đơn vị xây dựng.

3. Tổ chức thực hiện

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố bàn giao cho mỗi Chi cục trực thuộc cục 01 tài khoản truy cập và 01 USB token lưu chữ ký số tương ứng để thực hiện việc khai báo và kiểm tra hệ thống;

- Các Chi cục giao cho bộ phận kiểm tra tài khoản truy cập và USB token lưu chữ ký số. Đồng thời tổ chức, phân công cán bộ, công chức đóng vai các doanh nghiệp sử dụng phần mềm đầu cuối thực hiện khai báo hải quan dựa trên dữ liệu giả lập theo các kịch bản hướng dẫn tại công văn số 6499/TCHQ-VNACCS ;

- Các cán bộ, công chức hải quan có trách nhiệm bảo mật tài khoản theo quy định; quản lý và bảo quản chặt chẽ các USB token trong quá trình sử dụng; đảm bảo sẵn sàng khi có đề nghị thu hồi từ Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan tới việc sử dụng chữ ký số thì liên hệ với Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục theo các đầu mối sau để được hỗ trợ:

1. Khu vực miền Bắc (từ Cục Hải quan Thanh Hóa trở ra): Đ/c Nguyễn Ngọc Hải – chuyên viên Cục CNTT & Thống kê Hải quan, điện thoại: 0935.160.560, email: hainn01@customs.gov.vn;

2. Khu vực miền Trung (từ Cục Hải quan Nghệ An tới Cục Hải quan Đắk Lắk, Khánh Hòa): Đ/c Lê Việt Hưng – chuyên viên Cục CNTT & Thống kê Hải quan, điện thoại: 0946.5555.36, email: hunglv22@customs.gov.vn;

3. Khu vực miền Nam (các Cục Hải quan còn lại): Đ/c Vũ Thế Hoàng – chuyên viên Cục CNTT & Thống kê Hải quan, điện thoại: 098.6666.987, email: hoangvt@customs.gov.vn.

Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT và các phó TCT (để báo cáo);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TK
Nguyễn Mạnh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6814/TCHQ-VNACCS năm 2013 hướng dẫn thực hiện khai báo hải quan Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228