Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6802/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6802/TCHQ-QLRR
V/v: thay đổi mức độ kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Hi quan nhận được văn bản số 43/HQQB-NV ngày 22/05/2015 của Cục Hi quan Quảng Bình về việc đề nghị thay đi mức độ kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hi quan trlời như sau:

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc trong thời gian trước mắt tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 cửa Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, báo cáo Bộ trên cơ sở đánh giá chung về tình hình thực hiện việc kiểm tra thực tế 100% đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu tại một số đơn vị Hi quan khác,

Tổng cc Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình PTCT(đ b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa-TB (để b/c)
-
Lưu: VT,QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6802/TCHQ-QLRR ngày 24/07/2015 về thay đổi mức độ kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36