Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6797/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu xăng dầu của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ-TNHH một thành viên do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6797/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6797/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xăng dầu của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ-TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Thực hiện nội dung công văn số 16103/BTC-TCHQ ngày 20/11/2012 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu xăng dầu, trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về trình tự các bước thực hiện thủ tục nhập khẩu xăng dầu của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - TNHH một thành viên (Tổng công ty), Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện thủ tục nhập khẩu xăng dầu của Tổng công ty như sau:

1. Đối với Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương:

a) Tổng công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với xăng dầu nhập khẩu, do vậy Chi cục Hải quan thực hiện đầy đủ 6 bước quy trình thủ tục hải quan quy định tại Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

b) Sau khi thực hiện các bước 1, 2, 3; tại bước 4 công chức xác nhận Tổng công ty được đưa hàng hóa bảo quản tại bồn, bể và đóng dấu công chức tại ô 35 tờ khai hải quan điện tử in nhập khẩu; lưu 01 bản, trả Tổng công ty 01 bản để xuất trình cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; cập nhật thông tin vào hệ thống thông quan điện tử.

c) Tiếp nhận thông báo kết quả giám định khối lượng, kết quả kiểm tra chất lượng về lô hàng, xác nhận thông quan hàng hóa và đóng dấu công chức tại ô 36 tờ khai hải quan điện tử in nhập khẩu; trả Tổng công ty tờ khai để xuất trình cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3; cập nhật thông tin vào hệ thống thông quan điện tử.

2. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 trực thuộc cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

a) Tiếp nhận từ Tổng công ty tờ khai hải quan điện tử in nhập khẩu có đóng dấu công chức tại ô 35 tờ khai; căn cứ thông tin trên tờ khai để giám sát việc bơm xăng dầu vào bồn, bể; niêm phong bồn, bể chứa sau khi bơm xong.

b) Tiếp nhận từ Tổng công ty tờ khai hải quan điện tử in nhập khẩu có xác nhận thông quan hàng hóa và đóng dấu công chức tại ô 36 tờ khai, giám sát việc mở niêm phong bồn, bể, xác nhận "Hàng đã qua khu vực giám sát" vào ô 34 tờ khai hải quan điện tử và xác nhận trên hệ thống thông quan điện tử.

3. Việc trao đổi thông tin giữa 02 Chi cục:

Do Tổng công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử nên việc trao đổi thông tin (bao gồm cả hồi báo thông tin) giữa 02 Chi cục là thông tin được cập nhật và xác nhận trên hệ thống thông quan điện tử.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện nội dung hướng dẫn trên./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6797/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu xăng dầu của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ-TNHH một thành viên do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229