Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 679/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định mã số mặt hàng của Công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 679/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số mặt hàng của Công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm.
(Đ/c: Số 389 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2018 ngày 04/12/2018 của Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm (Công ty) kiến nghị về thủ tục xác định trước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

1. Về việc xác định trước mã số:

- Qua xem xét hồ sơ đề nghị xác định trước mã số qua các lần gửi của Công ty, cho thấy thông tin tại đơn đề nghị xác định trước, tài liệu kỹ thuật đối với hàng hóa đề nghị xác định trước không thống nhất với hình ảnh và thông tin tại catalogue kèm theo, do vậy Tổng cục Hải quan đã có các công văn trả đơn đề nghị xác định trước (công văn 5784/TCHQ-TXNK ngày 04/10/2018 và 6790/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2018), cụ thể:

+ Tại đơn đề nghị xác định trước mã số 01B/2018/XĐTMS ngày 21/9/2018 và tài liệu thì mặt hàng được xác định là Máy làm lạnh nước dùng điện hay thiết bị cấp nước lạnh. Các thông tin về thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động, công dụng thể hiện máy có chức năng làm lạnh nước. Tuy nhiên, hình ảnh kèm theo và catalogue doanh nghiệp cung cấp cho thấy máy này còn có khả năng làm nóng nước (tại vòi cung cấp nước đầu ra có phân biệt 2 vòi đỏ và xanh (thể hiện nước nóng và nước lạnh), mặt sau của máy có nút màu đỏ làm nóng (heating button - Red).

+ Tiếp đó, tại đơn đề nghị xác định trước mã số 02/2018/XĐMS ngày 16/10/2018, hình ảnh kèm theo và catalogue lại được Công ty chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin tại đơn đề nghị xác định trước.

Điều đó chứng tỏ catalogue với các thông tin kỹ thuật mà doanh nghiệp cung cấp không đủ tin cậy để sử dụng đối chiếu với thông tin tại đơn đề nghị xác định trước mã số (không phải thông tin tài liệu hay catalogue từ phía nhà sản xuất).

- Liên quan đến việc phân loại mặt hàng tương tự “máy làm nóng lạnh nước uống” hay “cây nước nóng lạnh”, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016 và công văn số 10052/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2016.

Căn cứ Tiết c Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước thì Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số.

Do vậy, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước đối với mặt hàng nhập khẩu Công ty đề nghị tại các đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên.

2. Về việc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu:

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và mặt hàng thực tế nhập khẩu, giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện áp dụng phân loại hàng hóa nhập khẩu theo các hướng dẫn nêu trên phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Tp. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (Vân-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 679/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định mã số mặt hàng của Công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210